ONLINE FOGLALÁS


AJÁNLATKÉRÉS
FOGLALÁS TELEFONON
+36 30 210 1909
Térkép
6724 Szeged, Teréz u. 30. | Telefon: +36 62 424 400 | Mobil: +36 30 210 1909 | Fax: +36 62 423 737 | E-mail: szoba@alfahotelszeged.hu

Jogi nyilatkozat Tisza Alfa Hotel

Jogi nyilatkozat

  1. Általános tájékoztatás

Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet a

Hotel Tisza Gold Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-990529
Adószám: 24101820-2-41
Székhely: 1024 Budapest, Fillér u. 6.
Webhely: www.tiszahotel.hu
E-mail: info@tiszahotel.hu

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

Jelen webhely:

http://www.alfahotelszeged.hu/

internetcímen elérhető webhely.

Jelen webhelyen a Szolgáltató szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információkat ismerhet meg. A jelen webhely és az azt alkotó weboldalak (a továbbiakban: együttesen webhely) megtekintésével és használatával Ön kötelezőnek fogadja el a webhelyen közzétett szabályzatok, tájékoztatók, általános szerződési és felhasználói feltételek tartalmát. Szolgáltató ezeket bármikor módosíthatja, mely módosításokat ill. az új szabályzatokat, tájékoztatókat, valamint általános szerződési és felhasználói feltételeket ezen a webhelyen teszi majd közzé.

Ezen a webhelyen a Szolgáltató az adatokat tájékoztatási céllal helyezte el, így azok hivatalosnak nem minősülnek. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, hogy a közzétett adatok a valósággal egyezzenek, azonban a webhelyről származó információkból közvetlenül jogok és kötelezettségek nem származtathatók.

Szolgáltató a felelősséget csak a megerősített információk vonatkozásában vállalja, azonban kizárja a webhely, valamint a hardver és a szoftver működési hibájára, illetéktelen módosítására visszavezethető, továbbá vírus következtében megváltozott vagy megváltoztatott adatok esetében.

  1. Szerzői jogok, iparjogvédelem

A webhelyen megtalálható szerzői tartalmak – beleértve, de nem kizárólagosan, többek között a szövegeket, kialakítást, szoftvereket, képanyagot, ábrákat, hanganyagot, audiovizuális anyagot, felvételeket, forráskódot és tartalmat – a Szolgáltató tulajdonát képezik. Az itt megtalálható szerzői tartalmak és kizárólagos engedély alapján használt tartalmak Magyarország szerzői jogi törvényei, valamint a nemzetközi szerzői jogi törvények védelme alatt állnak. A tartalmak vagy azok részleteinek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, hozzáférhetővé tétele, a nyilvánosság számára megtekinthetővé tétele, más anyagok létrehozásához való felhasználása, a rá mutató linkek létrehozása, átadása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása csak Szolgáltató kifejezett írásos engedélyével történhet.

Szolgáltató kifejezett írásos engedélye nélkül tilos a webhelyen megtalálható védjegyek és szolgáltatási márkajelek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, hozzáférhetővé tétele, továbbá tilos a nyilvánosság számára megtekinthetővé tenni, valamint más anyagok létrehozásához való felhasználása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása.

Részben más megítélés alá esnek szabad felhasználási célú, nyílt forrásból jogtiszta úton beszerzett tartalmak és Szolgáltató partnereitől származó külön szerződés alapján megjelenített tartalmak. Ezek tekintetében a szerzői és iparjogvédelem nem Szolgáltatót illeti meg (hanem a tartalmak tulajdonosát), ugyanakkor az ilyen tartalmak jelen webhelyről a jogosult előzetes írásbeli engedélye nélkül történő letöltése szintén jogsértő.
 

  1. Információk és anyagok felhasználása

A webhely kizárólag tájékoztatási céllal készült, és nem minősül semmilyen tanácsadásnak.

A webhely tartalma, beleértve az ott megtalálható feltételeket és leírásokat, előzetes értesítés nélkül módosulhat. Szigorúan tilos a webhely engedély nélküli felhasználása, valamint a webhelyhez kapcsolódó jelszavak és információk nem rendeltetésszerű felhasználása.

A webhelyen bemutatott termékek és szolgáltatások nem feltétlenül állnak rendelkezésre a világ minden pontján. A szolgáltatások igénybevételére való jogosultság meghatározása a Szolgáltató kizárólagos hatásköre. A webhelyen megtalálható információk, termékek és szolgáltatások kapcsán Szolgáltató felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy egyes információk, termékek, szolgáltatások vagy anyagok felhasználását bizonyos országok törvényei tilthatják vagy korlátozhatják, ennek figyelembevétele a felhasználó kötelessége.
 

  1. Más oldalakra mutató linkek

Szolgáltató elhelyezhet a webhelyen harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató linkeket és hivatkozásokat, melyeket a felhasználók tetszés szerint használhatnak.

Szolgáltató nem ellenőrzi ezeket a weboldalakat, és nem felelős a tartalmukért. A linkek elhelyezése nem minősül a külső weboldalon található nézetek, ötletek, áruk, termékek, információk vagy szolgáltatások támogatásának vagy ajánlásának a Szolgáltató részéről. A felhasználó és a linkben szereplő weboldal közötti jogviszony, beleértve az ott kínált áruk, termékek és szolgáltatások kifizetését és leszállítását, kizárólag a felhasználó és az adott weboldal üzemeltetője közötti kapcsolaton alapul. Szolgáltató nincs befolyással a linkekben szereplő külső weboldalakra, és nem vállal semmilyen garanciát az ott található tartalmakért, illetve árukért, termékekért és szolgáltatásokért. A felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy Szolgáltató nem felelős a külső weboldalak megtekintésével, használatával vagy használatuk meghiúsulásával, illetve az ott kínált tartalmakkal, áruval, termékekkel és szolgáltatásokkal összefüggő veszteségekért és károkért.
 
2018.04.21.

Hotel Tisza Gold Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Hozzájáruló nyilatkozat

Jogi személy szerződő partnerek természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatainak kezeléséhez

Hozzájáruló nyilatkozat (PDF)

Képviselt jogi személy neve és címe:

Az érintett neve:

Beosztása:

Címe:

Telefonszáma:

email címe:

Online azonosítója, (ha van)

Információk

Adatkezelő:

Hotel Tisza Gold Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1024 Budapest, Fillér u. 6.

honlap:  www.tiszahotel.hu, www.tiszasporthotel.hu, www.alfahotelszeged.hu, www.tiszacornerhotel.hu
e-mail:  info@tiszahotel.hu
képviselő: Balogh Andrea vezérigazgató

Az adatkezelés célja: Szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása

A személyes adatok címzettje: A társaság ügyfélkapcsolatokat ellátó munkatársa

A tárolás, kezelés időtartama: A személyes adatok tárolásának időtartama az adatok tárolására jogszabályban meghatározott, illetve az az időtartam amíg az adatok kezelése jogos érdek érvényesítése szempontjából szükséges.

A személyes adatok – annak szükséges mértékéig – adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek postázás, egyéb szállítás céljából a Magyar Postának vagy egyéb  postai, csomagküldő szolgáltatást végző cégeknek.

Tájékoztatás az érintett jogairól

Önnek joga van kérelmezni az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen illetve joga van az adathordozhatósághoz.

Joga van a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

Joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani.

Az adatszolgáltatás nem előfeltétele a szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles, de felhívom figyelmét, hogy az adatszolgáltatás elmaradása megnehezíti a kapcsolattartást.

További részletes információt a társaság honlapjain található Adatvédelmi szabályzatban olvasható.

A fenti információkat megértetettem, tudomásul vettem, személyes adataim fenti célú kezeléséhez hozzájárulok.

Kelt, …………………., …………..év …………….. hónap …. nap

………………………..

aláírás